Marco Smit – Pentaco

Ik ben ruim 30 jaar actief  geweest in de zakelijke dienstverlening. Medio 2016 heb ik mijn ware passie gevonden. Dit is:

Mensen met een gokverslaving helpen bij een duurzame gedragsverandering;

Directe omgeving van iemand met een gokverslaving steun en handvatten bieden.

ERVARINGSDESKUNDIGHEID, DÉ KRACHT BIJ HET ONDER CONTROLE KRIJGEN VAN EEN GOKVERSLAVING.

Ik weet als ervaringsdeskundige waar je met een gokverslaving tegen aan loopt. Ik ben bekend met de hindernissen die je moet nemen en welke schaamte je moet overwinnen om te werken aan een duurzame gedragsverandering. De gedragsverandering die nodig is om je gokverslaving onder controle te krijgen. Kortom, ik bied professionele hulp bij gokverslaving. Ik wil dat iedere verslaafde de beste beschikbare behandeling krijgt. Ik ben dan ook voorstander van behandeling door een specialist op het gebied van een verslaving. Ik beschik inmiddels over een uitgebreid netwerk van specialisten op hun verslavingsgebied, zowel voor middelenverslaving als procesverslaving ook wel gedragsverslaving genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • alcoholverslaving;
  • drugsverslaving;
  • seksverslaving;
  • eetstoorrnissen;
  • relatieverslaving;
  • medicijnverslaving.

Meer weten, neem even contact met me op.

ROL VAN OMGEVING

Voor een duurzaam herstel is ook een ondersteunende omgeving essentieel. Ik ben er van overtuigd dat het actief betrekken van de omgeving bij het herstel, zoals partner, familie of vrienden enorm belangrijk is. In de meeste gevallen is de omgeving, of een deel hiervan, direct of indirect slachtoffer. Ik hecht er dan ook veel waarde aan niet alleen de gokverslaafde te behandelen, maar ook hulp te bieden aan de omgeving. Deze hulp is tweeledig. Enerzijds help ik de omgeving bij het kweken van begrip met betrekking tot de gokverslaving en hoe om te gaan met de gokverslaafde. Anderzijds leer ik vooral ook hoe de omgeving zelf kan zorgen in zijn of haar kracht te blijven. Doel hiervan is een stabielere situatie en een effectieve ondersteuning van de gedragsverandering van de gokverslaafde.

MEER OVER MIJ

  • Getrouwd met Henneke
  • Vader van Thijn
  • Enthousiast netwerker, in dat kader heb ik samen met Petra Bom, Sanny Linker en Wenda Westerhuis de Open Coffee in Zeewolde herstart. Direct vanaf het begin zijn we verrast met mooie aantallen bezoekers en enthousiaste reacties.